Logo
Tannpleierklinikken AS
Tlf: 33 18 99 59
Effect

- Gingivitt
- Periodontitt

         

Tannkjøttbetennelse - Gingivitt.

- Hvis tannkjøttet og tennene ikke blir holdt godt nok rene hver dag, vil bakteriebelegget(plakket) langs tannkjøttsranden føre til at det utvikler seg gingivitt; tannkjøttet blir rødlig og hovent og kan blø lett. Blødning er et sikkert tegn på gingivitt. Hvis plakket får ligge i ro noen uker, vil det forkalkes og bli til tannstein. Tannstein har en ru overflate og tiltrekker seg nye bakterier. Plakkets tykkelse øker og mengden tannstein vil etter hvert øke. Dette irriterer tannkjøttet og gir betennelse.

- Behandling av tannkjøttbetennelse: Hvis plakk og tannstein blir fjernet går betennelsen tilbake. Plakk som ligger over tannkjøttsranden kan du fjerne selv. Vi kan vise deg hvilke hjelpemidler og børsteteknikk du kan bruke for å fjerne plakket best mulig. Tannstein over tannjøttsranden samt plakk og tannstein under tannkjøttsranden klarer du ikke å fjerne selv. Det må vi ta bort for deg for at betennelsen skal gå tilbake. ' Vi behandler med ultralyd airflow/polish og depurerer med cyretter. Vi bedøver selvsagt hvis du føler det er best, men det er som oftest ikke nødvendig.  

Tannløsningssykdom - Periodontitt - også kalt "Pyrea"   [ Tilbake ]

Det er spesifikke mer aggressive bakterier i bakteriefloraen til personer med periodontitt. Disse kan ikke utryddes med f.eks antibiotika som mange tror, men holdes nede i mengde med riktig behandling og renhold. Hvis bakteriebelegget blir liggende på tannoverflaten over tid og mengden bakterier blir stor nok, vil kroppens immunforsvarceller behandle situasjonen som en lokal infeksjonen. Forskjellige faktorer påvirker hvordan kroppens immunforsvar håndterer en slik infeksjon. Det er viktig å ha et godt immunforsvar og unngå å røyke.. Når man røyker reduserer man over tid blodgjennomstrømningen i kjevebenet fordi blodårene blir mindre, stivere og færre. Immunforsvaret rundt tennene blir dårligere og resultatet er bl.a. at kjevebenet trekker seg tilbake og erstattes av blodrikt betennelsesvev - granulasjonsvev. Det dannes tannkjøttslommer som øker i dybde uten riktig behandling.

Periodontitt er kort fortalt prosessen hvor kjevebenet trekker seg tilbake og resulterer i mindre feste rundt tennene.   [ Tilbake ]

Halvparten av alle over 40 år har periodontitt. (ref siste forskning på området) Ca 10% har alvorlig sykdom, ca 80% har mild til moderat sykdom og 10% får ikke sykdommen. Den er svært under-behandlet og blir også noe oversett og ignorert. Det er viktig å komme tidlig til behandling, men man kan alltid gjøre noe som vil bedre forholdene vedr sykdommen selv om man kommer seint til behandling.

Man trenger ikke merke at noe er galt før tenner begynner å flytte litt på seg eller føles løse. Det er sjeldent smerter. De fleste beskriver kløe og blødning i tannkjøttet i perioder. Blødningen kan komme spontant ved spising eller når man renser litt ekstra med tannstikker.

Sykdommen behandles først ved at man legger om og oppgraderer renholdet av munnen. Dette er tannpleiernes spesialfelt. Vi forklarer også grundig hva som skjer i munnen. Skal pasienten ta ansvar og delta i behandlingen er det viktig å få forklart hva og hvorfor ting skjer. Renholdet er avgjørende for at man blir frisk og holder seg frisk etter behandlingen. De fleste voksne børster tennene brukbart, men renholdet i mellom tennene kan være mangelfullt. Tannstikker fjerner ikke aleine nok av bakteriebelegget. Det er mange gode hjelpemidler som tanntråd og flaskekoster interdentalbørster til mellomrommene. Det er viktig at disse brukes på riktig måte. Elektrisk tannbørste blir fremhevet i TV og reklame som bra, men viser seg ofte å bli brukt feil. Mange blir skuffet da de får beskjed av oss om å legge denne vekk og bruke vanlig myk tannbørste i stedet. Når bedringen kommer forstår man hvorfor. Den elektriske tannbørsten er fin for de med funksjonshemninger og problemer med å holde en vanlig tannbørste.

Selve den kliniske behandlingen består i å få renset tennene og rot-overflaten for bakteriebelegg (plakk) tannstein og granulasjonsvev. Vi fjerner det syke bløtvevet nede i lommene, slik at det gror inn nytt friskt vev. De som trenger bedøvelse får det. Med disse nye teknikkene er det sjelden behov for operasjon til å fjerne tannkjøtt slik det var mest vanlig før. Tannkjøttet trekker seg sammen når det friskner til og ser etter hvert ut som om det er operert hos noen. Teknikken tar noe mer tid, men oppleves mer behagelig og gir langvarige resultater. Det er avgjørende å bli fulgt opp og overvåket resten av livet. Dette er også det som gjør at tannpleierne er viktige i tannhelseteamet da vi kan gjøre dette som en service for tannlegen og pasienten. Det er spesifikke bakterier tilstede i sykdomsutviklingen som ikke utryddes men, holdes nede i antall slik at de ikke kan lage ny infeksjon.

Går man til en erfaren behandler kan man få beskjed om eventuelle nye utbrudd som kan stoppes og ikke få gjort skade.  Periodontitt

 Tannpleierklinikken AS, Nansetgaten 13-15, 3256 Larvik, Tlf: 33 18 99 59, Fax: 33 18 99 60