Logo
Tannpleierklinikken AS
Tlf: 33 18 99 59
Effect

Kjevekirurgi

- Visdomstann
- Extraksjon
- Rotspissamputasjon
- Cyste
- Periodontalkirurgi
- Implantater
- Biopsier
- Oral medisin

Kjevekirurgi

Klinikken har jevnlig besøk av kjevekirurg Bjørn Hansen som til daglig jobber i sin privatpraksis i Tønsberg. Pasientene som blir behandlet er henvist fra leger tannleger og tannpleiere i Larvik og nabobyene Sandefjord, Skien og Porsgrunn. Dermed er inngrepene som oftest avtalt og planlagt på forhånd. Det mest vanlige er fjerning av visdomstenner, fjerning av annen tann, rotspissamputasjoner og utskraping av cyster. Det blir også utført periodontal kirurgi som betyr operasjon av sykt og overflødig tannkjøtt ved periodontitt/pyrea.   Noen pasienter blir henvist for konsultasjoner av problemstillinger som krever utredning. Det kan være kjeveleddsproblemer, ansiktssmerter, slimhinnelidelser og atypiske tannproblemer. De blir da oftest henvist videre til røntgenundersøkelser for så å bli fulgt opp videre etter resultatene foreligger. Ved innsetting av tannimplantater på pasienter fra Larvik blir de som oftest operert inn i Tønsberg, men kontrollert og avsluttet på Tannpleierklinikken.  

Pasientene blir etterkontrollert grundig og fulgt opp så lenge tilstanden krever det både av tannpleier og kirurg. For eksempel ved en rotspissamputasjon kan bløtvevet være ferdig tilhelet etter et par uker, mens benet og festet til roten ikke er ferdig grodd før det har gått et helt år. Pasienten bør da komme regelmessig til kontroll for røntgenbilder og korreksjon av renholdet i området.  

Når man har fått time til kirurgi er det greit å ordne seg fri resten av dagen, da man skal ta visse hensyn etter inngrepet. Man bør helst ikke spise de 3 første timene etterpå, men kan ta litt vann når man skal svelge tabletter som smertestillende og noen ganger antibiotika.

Det kan være greit å bruke ispose på utsiden av kinnet over operasjonsområdet et par timer etterpå og helst holde seg i ro. Vi anbefaler å gjenoppta renholdet - børsting - så raskt som mulig. Vi syr med så sterk tråd at det tåler å rengjøres med børste som er myket opp under lunket vann. Ved ren sårflate gror det raskere og med mindre komplikasjoner. Man kan få forbigående nedsatt gapeevne og noen ganger litt nedsatt følelse i leppe/kinn. Dette er som regel over kort tid etterpå, og om ikke blir det overvåket og kontrollert så lenge som det er nødvendig. Ved stor angst for å få utført inngrepet anbefaler vi å ta beroligende medisiner dosert og utdelt av oss og planlagt med oppfølging av pårørende. Vi er nøye med informasjonen og inngår skriftlig avtale på forhånd.

Alle kan ringe når som helst før og etter kirurgi da det blir mye informasjon å ta til seg i en stressende/uvant situasjon som pasient. Vi tar imot til behandling/hjelp på dagen ved komplikasjoner etter kirurgi.

Visdomstann   [ Tilbake ]

De bakerste tennene (nr 8) i munnen er ofte vanskelig å holde rene eller så har de for liten plass til bryte frem. De kan ligge horisontalt og presse mot 12års jekselen (nr 7) og lage skade på den. Etter hvert utvikler det seg en betennelse rundt tannen som også kan videreutvikle seg til en cyste. Da bør man få fjernet tannen og skrapet bort betennelsen og cysten. Ser man at det er for liten plass til at den kan bryte fram er det fordel å ta visdomstennene ut tidlig i 20årene. De fleste som henvises til fjerning av visdomstenner har hatt smerter og betennelse i forkant. Tannen fjernes med et lite operativt inngrep som tar 15-20 minutter. Det blir sydd noen sting og man får god informasjon om hvordan en bør forholde seg etterpå. Vi følger nøye opp og stingene blir fjernet etter ca en uke. 

Extraksjon/fjerning av annen tann   [ Tilbake ]

Kjevekirurgen utfører dette i henhold til hvordan tannen er festet. Noen ganger må det syes andre ganger er dette ikke nødvendig. Tann som fjernes er som regel avtalt og planlagt i passe tid på forhånd.  

Rotpissamputasjon   [ Tilbake ]

En rotfylt tann kan etter en tid bli vond å tygge på og det kan komme en abcess(kviselignende kul) som sprekker og slipper ut puss(verk) i munnen. Da har man som oftest infeksjon (betennelse) på spissen av eller langs roten. Dette krever et kirurgisk inngrep der rotspissen blir amputert (kuttet) til tett rotfylling og betennelsen skrapet ut. Tannkjøttet som er bedøvet og løftet til side kan sys på plass igjen. Slimhinnene og bløtvevet gror i løpet av et par uker, men inne i benet ved rotspissen tar det opp til et helt år før det er ferdig tilhelet (grodd). Man følger med på røntgen bilder for å se at benet gror på plass rundt rotspissen.  

Cyste   [ Tilbake ]

Det er flere grunner til at cyster utikler seg i kjevebenet. Som regel er de forårsaket av en infeksjon (betennelse). Man kan ha cyster som ikke gir symptomer (merkes). Derfor er det viktig med regelmessig røntgen undersøkelser da helst OPG (hel-kjevebilde). Cysten blir fjernet ved et kirurgisk inngrep med sutur (sting) og etterkontroller opp til flere år etterpå.  

Periodontalkirurgi   [ Tilbake ]

Noen ganger må tannkjøtt rundt tennene fjernes for å få periodontitt-sykdommen under kontroll. Teknikker som oftest brukes er flap og eller gingivectomi.  

Implantater   [ Tilbake ]

Når tenner fjernes og man ønsker å få de erstattet velger man ofte implantater som erstatning. Da opereres det inn en eller flere titanskruer med tann på som gror fast i kjeven. Denne delen av faget er under rask utvikling og teknikkene forbedres jevnlig.   Man slipper da å slipe ned nabotennene for så å bygge en bro til den tannen som skal erstattes.

Mesteparten av implantatbehandlingen blir utført på klinikken i Tønsberg, men kontroller og tilpassing ofte foretaes på tannpleierklinikken.  

Biopsier (vevsprøver)   [ Tilbake ]

Ved unormale forhold i munnen tar man ofte en biopsi som bli sendt inn til videre undersøkelse. Man får de som regel skriftlig svar i løpet av 2-3 uker etterpå med resultatene av prøven. Den henvisende tannlegen får alltid epikrise (brev med forklaring) av operasjonene med vurdering av prognose, svar på prøver og lign.  

Oral medisin   [ Tilbake ]

Dette dreier seg om kjeveleddssmerter, ansiktssmerter og slimhinnelidelser. Disse blir nærmere utredet (undersøkt og fulgt opp) over tid med ulike typer røntgen og andre prøver.
 Tannpleierklinikken AS, Nansetgaten 13-15, 3256 Larvik, Tlf: 33 18 99 59, Fax: 33 18 99 60